dinsdag 25 november 2014

ALGEMENE VERGADERING

Verslagen en dagorde algemene vergadering

Open algemene vergadering op vrijdag 27 november 2015.
Om 14u30 in het Dakcafé
Agenda:
- Verwelkoming en goedkeuren vorig verslag door voorzitter
  • mededeling overlijden Francis
  • goedkeuring vervanging Francis
  • Brochures Sporten Overdag en Liever Overdag
  • korte stand van zaken stationsbeurt
- Toelichting UITPAS door Merijn D'Hondt
- Consumentenzaken door Berthiel van Betsbrugge
- Varia en rondvraag.

De secretaris,
Magda Ockier