maandag 11 april 2016

Algemene Vergadering

Algemene vergadering


Open algemene vergadering

Mevrouw,
Mijnheer,

Wij nodigen u graag uit naar de Algemene Vergadering van de Ouderen Advies Raad. Deze vergadering is een open vergadering waarop iedereen die mee wil bouwen aan een sterk beleid welkom is. Breng dus gerust andere geïnteresseerden mee.

De vergadering gaat door op:
Maandag 23 mei 2016 om 14.30 uur
In jeugdherberg "Groeninghe" Passionistenlaan 1A 8500 Kortrijk
Op de agenda:
  • Verwelkoming door de voorzitter.
  • Geleid bezoek aan de jeugdherberg.
  • Korte voorstelling wijkgezondheidscentrum door Lisa Dupont.
  • Aanbod Sportdienst voor senioren door Karolien Stock.
  •  Kort bezoek aan de vergaderzalen Groeningeheem olv Hilde Verschaeve.
Parkeermogelijkheden ondergrondse parking Veemarkt en parking Groeningelaan.

We hopen u te mogen ontmoeten.

Hoogachtend

De Secretaris,                                                                                              De Voorzitter,
Magda Ockier                                                                                              Freddy Nolf